Hardvérové a softvérové služby M.J bez DPH s DPH
Základné služby
Softvérové zalohovanie dát h 8.00€ 10.00€
Hardvérové zalohovanie dát demontáž pevného disku a jeho následne zalohovanie na media cd / dvd h 12.50€ 15.00€
Hardvérové zalohovanie dát demontáž pevného disku a jeho nasledne zalohovanie na externý harddisk h 12.50€ 15.00€
Hardvérové a softvérové služby h 16.66€ 20.00€
Diagnostika poruchy, test hardvérového komponentu - hardvér, softvér sériou testov určíme príčinu poruchy hardvéru, softvéru odporučíme Vám opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, aby hardvér,softvér opäť bezchybne fungoval. V prípade opravy poruchy sa diagnostika nespoplatňuje, účtuje sa aj v prípade, že sa porucha u nás neprejavila ks 8.00€ 10.00€
Základná diagnostika poruchy notebooku Presná detekcia chyby notebooku, mimo rozoberania nb a premeravania dosky. Oboznámenie zákazníka s výslednou cenou za materiál a opravu. Účtuje sa iba v prípade,ak sa zákazník rozhodne nepokračovať v oprave. ks 8.00€ 10.00€
Rozšírená diagnostika poruchy notebooku Presná detekcia chyby notebooku. Určená demontážou notebooku a zistením závady na doske. Oboznámenie zákazíka s výslednou cenou za materiál a opravu. Účtuje sa iba v prípade, ak sa zákazník rozhodne nepokračovať v oprave. ks 16.66€ 20.00€
Optimalizácia výkonu počítača, notebooku, tlačiarne, kopírky zistíme, prečo je výkon pc slabý,odstránime nepotrebné procesy, ktoré ho spomaľujú vyčistíme priestor na disku, ak je to potrebné navrhneme chemické prečistenie hardvérových komponentov a kontaktov, nainštalujeme bezpečnostné záplaty systému ks 16.66€ 20.00€
Skladanie počítača, upgrade počítača, notebooku počítačové komponenty nainštalujeme, pokáblujeme, nastavíme správnu ventiláciu a otestujeme ks 16.66€ 20.00€
Chemické vyčistenie hardvéru, počítača, notebooku, tlačiarne, kopírky kompletné vyčistenie pc komponentov vhodnými chemickými prostriedkami a stlačeným vzduchom, vyčistenie ventilátorov, nanesenie novej chladiacej pasty ks 16.66€ 20.00€
Záloha a obnova dát pri reinštalácii operačného systému, alebo aplikačného softvéru alebo pred riešením reklamácie HW ks 10.00€ 12.00€
Inštalácie
Oživenie nového počítača (s predištalovaným sw) zakúpeného u nás zapojíme potrebnú kabeláž, doinštalujeme operačný systém, ktorý obsahuje príslušný model počítača,vykonáme základné nastavenia predinštalovaných softvérov, vytvoríme recovery disky, nainštalujeme periférie zakupené u nás (tlačiareň,skener a pod.) ks 12.50€ 15.00€
Inštalácia alebo upgrade operačného systému nainštalujeme Vami zakúpený alebo dodaný operačný systém, nainštalujeme bezpečnostné záplaty, nainštalujeme všetky potrebné ovládače, skontrolujeme bezchybnú funkčnosť počítača ks 16.66€ 20.00€
Siete a internet
Konfigurácia routra - u nás ks 8.00€ 10.00€
Konfigurácia routra - u zákazníka ks 8.00€ 10.00€
Doprava
Dopravné náklady - mesto Michalovce, vrátane straty času v aute ks 4.16€ 5.00€
Dopravné náklady - mimo mesta Michalovce, vrátane straty času v aute km 0.30€ 0.36€
Úložné za neprevzaté zariadenie účtujeme pri skladovaní nad 14 dní, po ukončení servisu 1deň 0.50€ 0.60€